Contest du Week-End 4 Mars et 5 Mars 2023

ARRL Inter. DX Contest, SSB: 0000Z, Mar 4 to 2400Z, Mar 5

Wake-Up! QRP Sprint: 0600Z-0629Z, Mar 4 and 0630Z-0659Z, Mar 4 and 0700Z-0729Z, Mar 4 and 0730Z-0800Z, Mar 4

UBA Spring Contest, CW: 0700Z-1100Z, Mar 5

NSARA Contest: 1200Z-1600Z, Mar 5 and 1800Z-2200Z, Mar 5

SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest: 1200Z-1400Z, Mar 5

WAB 3.5 MHz Phone: 1800Z-2200Z, Mar 5

Source WA7BNM Règlement sur www.contestcalendar.com