Contest du Week-End 17 Sept et 18 Sept 2022

ARRL EME Contest: 0000Z, Sep 17 to 2359Z, Sep 18

SARL VHF/UHF Digital Contest: 0300Z-0500Z, Sep 17 (6m) and 0500Z-0700Z, Sep 17 (2m) and 0700Z-0900Z, Sep 17 (70cm) and 0300Z-0500Z, Sep 18 (2m) and 0500Z-0700Z, Sep 18 (6m) and 0700Z-0900Z, Sep 18 (70cm)

ARRL 10 GHz and Up Contest: 0600 local, Sep 17 to 2400 local, Sep 18

Texas QSO Party: 1400Z, Sep 17 to 0200Z, Sep 18 and 1400Z-2000Z, Sep 18

Iowa QSO Party: 1400Z, Sep 17 to 0200Z, Sep 18

QRP Afield: 1500Z-2100Z, Sep 17

New Hampshire QSO Party: 1600Z, Sep 17 to 0400Z, Sep 18 and 1600Z-2200Z, Sep 18

New Jersey QSO Party: 1600Z, Sep 17 to 0359Z, Sep 18

Washington State Salmon Run: 1600Z, Sep 17 to 0700Z, Sep 18 and 1600Z-2400Z, Sep 18

Wisconsin Parks on the Air: 1600Z-2300Z, Sep 17

Feld Hell Sprint: 1800Z-1959Z, Sep 17

North American Sprint, RTTY: 0000Z-0400Z, Sep 18

BARTG Sprint PSK63 Contest: 1700Z-2059Z, Sep 18

Source WA7BNM Reglement sur www.Contestcalendar.com