Contest du Week-End 19 et 20 Fevrier 2022

ARRL Inter. DX Contest, CW: 0000Z, Feb 19 to 2400Z, Feb 20

Russian PSK WW Contest: 1200Z, Feb 19 to 1159Z, Feb 20

Feld Hell Sprint: 1900Z-2059Z, Feb 20

FISTS Sunday Sprint: 2100Z-2300Z, Feb 20

Source WA7BNM Reglement sur www.Contestcalendar.com